Uproszczony schemat prezentujący obrót produktów leczniczych w odwróconym łańcuchu dystrybucji.

Wytwórcy produktów leczniczych przekazują produkty lecznicze do hurtowni farmaceutycznych i aptek szpitalnych. Hurtownie przekazują produkty do aptek i punktów aptecznych, a te sprzedają je podmiotom leczniczym i pajcentom. Tak działający łańcuch dystrybucji można opisac jako prawidłowy.

Jako nieprawidłowość w obrocie produktami leczniczymi można opisać sytuacjię gdy łańcuch dystrybucji zostaje odwrócony. W takim przykadku podmioty lecznicze, punkty apteczne i apteki przekazują produkty leczniczne między spobą, aby następnie odsprzedać je spowrotem do hurtowni farmaceutycznych zamiast sprzedawać je pacjentom.