Placówki nadzorowane przez Inspekcję Farmaceutyczną na koniec 2015 r.: