Liczba mieszkańców przypadająca na jednego strażnika. Średnia wartość dla 16 miast 2449.
Warszawa 1 133
Kraków 2 028
Łódź 1 745
Wrocław 2 266
Poznań 2 122
Gdańsk 2 034
Szczecin 3 318
Bydgoszcz 1 939
Lublin 2 960
Katowice 2 694
Białystok 2 337
Kielce 2 585
Rzeszów 3 040
Olsztyn 2 305
Opole 2 041
Zielona Góra 4 628

Źródło: wyniki kontroli NIK.