Czy zna Pan(i) swojego dzielnicowego, wie kto nim jest?

Łącznie 83% badanych nie zna osobiście swojego dzielnicowego

W tym 55% odpowiedziało: nie znam swojego dzielnicowego, nie wiem kto to jest. 13% odpowiedziało: Wiem, kto to jest, ale nie znam go osobiście. 15% odpowiedziało: Znam go tylko z widzenia.

17% odpowiedziało: Znam go osobiście - rozmawiałem/rozmawiałam z nim.