Czy ponownie zwrócił(a)by się Pan(i) do dzielnicowego w tej lub podobnej sprawie?

Łącznie 91% odpowiedzi potwierdzających i 9% odpowiedzi zaprzeczających.

54% odpowiedziało: Zdecydowanie tak, 37%: Raczej tak.

5% odpowiedziało: Raczej nie, 4% Zdecydowanie nie.