Powierzchnia miasta przypadająca na jednego strażnika (w kilometrach kwadratowych). Średnia wartość dla 16 miast 1,3.
Warszawa 0,34
Kraków 0,87
Łódź 0,72
Wrocław 1,05
Poznań 1,01
Gdańsk 1,16
Szczecin 2,44
Bydgoszcz 0,95
Lublin 1,27
Katowice 1,46
Białystok 0,81
Kielce 1,42
Rzeszów 1,93
Olsztyn 1,39
Opole 1,64
Zielona Góra 2,27

Źródło: wyniki kontroli NIK.