Liczba interwencji przeliczeniowych przypadająca na jednego strażnika. Średnia wartość dla 16 miast 1554.
Warszawa 1977
Kraków 1834
Łódź 1264
Wrocław 1970
Poznań 1740
Gdańsk 1685
Szczecin 2005
Bydgoszcz 1743
Lublin 1745
Katowice 1397
Białystok 1186
Kielce 1496
Rzeszów 974
Olsztyn 1587
Opole 1704
Zielona Góra 559

Źródło: wyniki kontroli NIK.