Koszty utrzymania straży (bez Warszawy) w okresie objętym kontrolą (w zaokrągleniu w mln zł)
Kraków 89
Łódź 84
Wrocław 62
Poznań 51
Gdańsk 55
Szczecin 26
Bydgoszcz 40
Lublin 24
Katowice 26
Białystok 28
Kielce 18
Rzeszów 11
Olsztyn 14
Opole 14
Zielona Góra 5

Źródło: wyniki kontroli NIK.