Koszt utrzymania straży przypadający na jednego mieszkańca (w zł). Średnia wartość dla 16 miast 33,25 zł.
Warszawa 75,24
Kraków 39,14
Łódź 39,62
Wrocław 32,81
Poznań 31,09
Gdańsk 40,19
Szczecin 21,59
Bydgoszcz 37,70
Lublin 23,47
Katowice 28,98
Białystok 31,86
Kielce 30,26
Rzeszów 20,66
Olsztyn 25,56
Opole 39,68
Zielona Góra 14,12

Źródło: wyniki kontroli NIK.