Koszt utrzymania straży przypadający na 1 km2 (w tys. zł) Średnia wartość dla 16 miast 72,5 tys. zł.
Warszawa 250,9
Kraków 90,9
Łódź 96,2
Wrocław 70,9
Poznań 65,1
Gdańsk 70,8
Szczecin 29,3
Bydgoszcz 77,0
Lublin 54,8
Katowice 53,6
Białystok 92,1
Kielce 55,2
Rzeszów 32,6
Olsztyn 42,1
Opole 49,5
Zielona Góra 28,7

Źródło: wyniki kontroli NIK.