Koszt utrzymania straży przypadający na jednego mieszkańca z uwzględnieniem "jakościowych" aspektów funkcjonowania tej formacji (w zł). Średnia wartość dla 16 miast 31,51 zł.
Warszawa 29,19
Kraków 31,45
Łódź 26,88
Wrocław 30,47
Poznań 27,44
Gdańsk 37,05
Szczecin 37,44
Bydgoszcz 30,77
Lublin 27,47
Katowice 34,51
Białystok 26,92
Kielce 34,82
Rzeszów 30,18
Olsztyn 27,59
Opole 44,51
Zielona Góra 27,53

Źródło: wyniki kontroli NIK.