Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto strażników w okresie objętym kontrolą (w zł).
Warszawa 4164
Kraków 3883,7
Łódź 3431,4
Wrocław 3676,2
Poznań 3023
Gdańsk 3464,9
Szczecin 3237,4
Bydgoszcz 3140,4
Lublin 2610,6
Katowice 3050,7
Białystok 3273,5
Kielce 2860,5
Rzeszów 3158
Olsztyn 2926,9
Opole 3146,7
Zielona Góra 2229,8

Źródło: wyniki kontroli NIK.