Środki finansowe wydatkowane przez NFZ na Program badań prenatalnych (w mln zł)

2104: 46; 2013: 40; 2012: 38; 2011: 32; 2009: 22;