Odsetek kobiet ciężarnych w poszczególnych województwach, u których w 2015 r. (I półrocze) wykonano badania prenatalne w ramach Programu w procentach.
dolnośląskie 17%
kujawsko-pomorskie 21%
lubelskie 8%
lubuskie 25%
łódzkie 20%
małopolskie 14%
mazowieckie 9%
opolskie 21%
podkarpackie 12%
podlaskie 12%
pomorskie 12%
śląskie 54%
świętokrzyskie 20%
warmińsko-mazurskie 12%
wielkopolskie 26%
zachodniopomorskie 14%

Województwa z najniższym poziomem badać (poniżej 12%) to: lubelskie: 8%; podkarpackie: 12%; podlaskie: 12%; pomorskie: 12%; warmińsko-mazurskie: 12%;