Liczba świadczeniodawców realizujących Program badań prenatalnych w 2015 r. oraz liczba kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat wg GUS)
województwo liczba świadczeniodawców liczba kobiet
dolnośląskie 5 695496
kujawsko-pomorskie 5 508795
lubelskie 3 432247
lubuskie 5 246533
łódzkie 11 585132
małopolskie 6 836858
mazowieckie 8 1288755
opolskie 2 246474
podkarpackie 2 529372
podlaskie 2 289800
pomorskie 5 562709
śląskie 31 1095909
świętokrzyskie 2 258657
warmińsko-mazurskie 2 353449
wielkopolskie 10 855073
zachodniopomorskie 3 410734

Województwa z najniższym poziomem badać (poniżej 12%) to: lubelskie: 8%; podkarpackie: 12%; podlaskie: 12%; pomorskie: 12%; warmińsko-mazurskie: 12%;