Częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych układu mięśniowo-szkieletowego (na 10 tys. urodzeń)
wiek w latach ilość urodzeń
do 19 41,6
20-24 37,4
25-29 31,8
30-34 30,8
35-39 34,8
40-44 49
45 i więcej 57,7