Częstość występowania wrodzonych wad układu sercowo-naczyniowego (na 10 tys. urodzeń)
wiek w latach ilość urodzeń
do 19 42,9
20-24 43,8
25-29 47,3
30-34 53
35-39 66,1
40-44 109,2
45 i więcej 182,7