Na średni czas trwania procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, który wynosi 673 dni, sklada się:

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.