Jak zmieniła się sytuacja osób dotkniętych przemocą domową, które zostały objęte procedurą Niebieskiej Karty (badanie NIK na grupie 743 osób)
skuteczne rozwiązanie problemu 2,6%
poprawa sytuacji 61,3%
brak poprawy 20,2%
pogorszenie sytuacji 1,5%
trudno powiedzieć 14,4%