Przedawnione zaległości podatkowe ogółem i w podatku VAT w latach 2009-2015 (w mln zł)
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Przedawnione zaległości ogółem 2181 1765 1299 1568 1660 1700 2158
Przedawnione zaległości VAT 1316 1195 816 981 944 812 1321