Wymagalne zaległości podatkowe ogółem i w podatku VAT w latach 2009-2015 (w mln zł)
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zaległości ogółem 19052 20547 22895 27075 33092 41093 58941
Zaległości VAT 10047 10848 12337 15279 19810 27767 42767