Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 80%, wydatki ogólnoadministracyjne 11,7%, wydatki majątkowe 5,4%, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2,1%, odpisy na ZFŚS 0,8%.