Wskaźnik c.c. w wybranych krajach wg OECD Helth Statistics 2015
Islandia 15,2%
Holandia 15,6%
Finlandia 15,8%
Szwecja 16,4%
Norwegia 16,5%
Polska 34,6%
Portugalia 35,0%
Węgry 35,3%
Włochy 36,1%