Średnie ceny usług wodociągowo-kanalizacyjnych a inflacja
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Średnia w zł/m3 (brutto) 5,79 6,44 7,14 7,92 8,48 9,12 9,34 9,52
Infacja w % 4,2 3,5 2,6 4,3 3,7 0,9 0 -0,9

Uwzględniono ceny w kontolowanych miastach Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Szczecinku.

Źródło: kontrola NIK oraz dane GUS