Udział wydatków samorządowy na programy polityki zdrowotnej w wydatkach ogółem w latach 2010-2015
Rok Udział wydatków
2010 0,046%
2011 0,039%
2012 0,035%
2013 0,033%
2014 0,034%
2015 0,042%

Źródło: Opracowanie własne NIK - dane Ministerstwa Finansów.