Średnioroczne wydatki jst z lat 2010-2015 na programy polityki zdrowotnej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca
Województwo Kwota na mieszkańca
zachodniopomorskie 1,8 zł
pomorskie 2,3 zł
warmińsko-mazurskie 0,3 zł
lubuskie 0,6 zł
wielkopolskie 1,7 zł
kujawsko-pomorskie 1,2 zł
mazowieckie 4,3 zł
podlaskie 1,4 zł
dolnośląskie 4,2 zł
łódzkie 1,3 zł
opolskie 0,8 zł
śląskie 1,2 zł
świętokrzyskie 2,4 zł
małopolskie 1,1 zł
podkarpackie 0,4 zł

Źródło: Opracowanie własne NIK - dane Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego.