Problematyka (dziedzina/tematyka) realizowanych w 2015 r. przez jst programów polityki zdrowotnej
Problematyka programu Procentowy udział programów z tej problematyki w całości działań
szczepienia - HPV 34,4%
szczepienia - grypa 19,5%
onkologia - rak piersi 16,8%
zdrowie psychiczne 15,8%
szczepienia - pneumokoki 15,4%
próchnica zębów 12,7%
rehabilitacja 11,8%
ortopedia - wady postawy 10,8%
kardiologia 9,5%
onkologia - gruczoł krokowy 8,5%
szczepienia - meningokoki 6,6%

Źródło: Opracowanie własne NIK.