Przychody i koszty działalności OI, beneficjentów Działania 5.3 POIG w latach 2013-2015 (III kwartał)
Przychody Koszty
ŚCNTPL Czechowice-Dziedzice 2831 tys. zł 11102 tys. zł
PNT Katowice 14580,7 tys. zł 17056,3 tys. zł
MM Nowy Sącz 16574,2 tys. zł 15402,9 tys. zł
GPNT Gdańsk 18478,5 tys. zł 13770,2 tys. zł
TARRCI Toruń 29317 tys. zł 35340 tys. zł
ŁRPNT Łódź 31061 tys. zł 36490 tys. zł
JCI Kraków 31963 tys. zł 32918 tys. zł
KPT Kraków 34131 tys. zł 31715 tys. zł
DTP Wrocław 62700,6 tys. zł 45437,7 tys. zł
PPNT Gdynia 68197,1 tys. zł 59472 tys. zł
PPNT Poznań 77068 tys. zł 72001 tys. zł
WPT Wrocław 80504 tys. zł 72830 tys. zł

Źródło: Opracowanie własne NIK.