Nakłady inwestycyjne ośrodków innowacji (OI)
w latach 2013-2015 (III kwartały)
  inwestycje ogółem inwestycje ze środków własnych
OI państwowe 245,6 mln zł 55,1 mln zł
OI samorządowe 551 mln zł 152,6 mln zł
OI prywatne 266,3 mln zł 34,8 mln zł