Przychody i koszty działalności OI, niebędących beneficjentami Działania 5.3 POIG, w latach 2013-2015 (III kwartały)
Przychody Koszty
CEW Chojnice 487 tys. zł 1 146,5 tys. zł
KIT Krosno 832,3 tys. zł 881,2 tys. zł
BPNT Białystok 978,2 tys. zł 3156,8 tys. zł
SPNT Sosnowiec 2264 tys. zł 3374 tys. zł
CTTPŁ Łódź 2303,5 tys. zł 1909 tys. zł
RIT Rybnik 3065,7 tys. zł 4242,3 tys. zł
SIT Słupsk 3231,2 tys. zł 6485,4 tys. zł
IT Stalowa Wola 8173,0 tys. zł 8951 tys. zł
KPT Kielce 9360 tys. zł 10277 tys. zł
LPT Legnica 14663,1 tys. zł 18519,8 tys. zł
BKPPT Bełchatów 23174 tys. zł 22515 tys. zł
BPPT Bydgoszcz 25962 tys. zł 23192 tys. zł
DPT Szczawno Zdrój 33303 tys. zł 32306 tys. zł
TARR Toruń 35386 tys. zł 34570 tys. zł

Źródło: Opracowanie własne NIK.