Liczba cmentarzy komunalnych w poszczególnych województwach:

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych wojewódzkich inspekcji sanitarnych.