Czy obowiązujące przepisy w wystarczającym stopniu pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych w ruchu - opinie policjantów ruchu drogowego:

Źródło: Opracowanie własne NIK.