Stopień skanalizowania ośmiu gmin regionu Wielkich Jezior Mazurskich skontrolowanych przez NIK:

Źródło: Opracowanie własne NIK.