Przykładowe porównanie wielkości emisji pyłu PM10 ze źródeł powierzchniowych w kontrolowanych gminach, poziomu redukcji koniecznej do zapewnienia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych oraz faktycznie osiągniętego poziomu ich redukcji w latach 2013-2015 - Mg/rok.
Emisja PM10 ze zródeł powierzchniwych w gminie Redukcja emisji PM10 niezbędna do osiągniecia wartości dopuszczalnej Redukcja emisji PM10 uzyskana 2013-2015
Źywiec 219,5 140,07 19,78
Wodzisław Śląski 222,39 148,12 8,66
Tychy 694,01 498,51 b.d.
Sosnowiec 567,41 446,03 89,51
Rybnik 750,81 591,05 161,97
Częstochowa 607,52 173,08 62,49
Cieszyn 139,41 75,82 2,76
Bielsko-Biała 361,79 217,36 55,43