Szacunkowe koszty redukcji emisji 1Mg pyłu PM10
Koszty w tys. zł/Mg PM10
Instalacja kolektorów słonecznych 3981
Termomodernizacja (bez wymiany kotła) 2759
Wymiana kotła (minimum do maksimum) 102 do 347
Podłączenie nieruchomości do sieci cieplnej 245

Źródło: opracowanie Atmoterm.