Udział przejazdów z czynnym systemem zabezpieczeniowym w krajach UE w 2012 roku

Źródło: Opracowanie wg danych UTK.