Udział procentowy wypadków w 2015 r. według kategorii zdarzeń:

Źródło: Według UTK na podstawie Rejestru Zdarzeń Kolejowych.