Liczba samobójstw w Polsce: rok 2011 - 3839, rok 2012 - 4177, rok 2013 - 6101, rok 2014 - 6165. Średnia z lat 1991-2010: 4829.

Źródło: dane Komendy Głównej Policji