Wypadki i ofiary śmiertelne na przejazdach kolejowych
Kategoria przejazdu Opis zabezpieczeń Ilość przejazdów w procentach Ilość wypadków w procentach Ilość ofiar śmiertelnych w procentach
D oznakowane jedynie znakiem drogowym 54% 59,1% 47,3%
C sygnalizacja świetlna 10% 17,3% 16,4%
B sygnalizacja świetlna i półrogatki 8% 9,6% 14,5%
A rogatki, dróżnik i sygnalizaca świetlna 19% 8,2% 12,7%
E
przejścia użytku publicznego
4% 3,4% 5,5%
F przejazdy użytku niepublicznego 5% 2,4% 3,6%

Źródło: Opracowanie UTK w oparciu o dane przedstawione przez zarządców infrastruktury w raportach w sprawie bezpieczeństwa za 2015 r.