Śmierć na skutek samobójstwa - standaryzowany współczynnik samobójstw na 100 000 mieszkańców

Kraj Współczynnik samobójstw
Belgia 17,27 
Bułgaria 9,78 
Czechy 15,18 
Dania 11,28 
Niemcy 11,79 
Estonia 16,96 
Irlandia 11,14 
Grecja 4,76 
Hiszpania 8,14 
Francja 15,47 
Chorwacja 16,18 
Włochy 6,64 
Cypr 5,19 
Łotwa 19,05 
Litwa 36,12 
Luksemburg 9,29 
Węgry 21,22 
Malta 5,05 
Holandia 11,32 
Austria 15,35 
Polska 16,35 
Portugalia 9,78 
Rumunia 12,23 
Słowenia 21,7 
Słowacja 12,07 
Finlandia 16,36 
Szwecja 13,03 
Wielka Brytania 7,36 
Liechtenstein 7,48 
Norwegia 11,25 
Szwajcaria 13,34 
Serbia 16,81 
Turcja 2,73 

Źródło danych: Eurostat.