Zwiększenie liczby kamer w kontrolowanych systemach monitoringu
Rok Łączna liczba kamer Liczba systemów
przed
2007 r.
13 7
2007 171 20
2008 218 24
2009 278 25
2010 330 26
2011 364 26
2012 399 27
2013 441 27
2014 465 28
2015 482 28