Liczba rodzin zastępczych według typów
Rok 2013 2014 2015
Spokrewnione 4326 4248 4194
Niezawodowe 1749 1567 1604
Zawodowe 248 265 273

Źródło: Dane własne NIK z jednostek objętych kontrolą