Wychowankowie, którzy w 2015 r. opuścili rodzinną pieczę zastępczą
Powód Ilość osób Procent całości
Z powodu pełnoletności 3159 33%
Przejście do innej formy pieczy zastępczej 2414 25%
Powrót do rodziny biologicznej 2191 23%
Przekazanie do adopcji 1456 15%
Inne 445 5%
Umieszczenie w DPS 16 0,2%

Źródło: GUS, 2015 r.