Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie wyposażenia i warunków lokalowych dotyczyły
dokumentów wymaganych od przedsiębiorcy 45,5%
przyrządu do pomiaru ciśnienia w ogumieniu 25,3%
braku informacji o metodach i kryteriach oceny stanu technicznego pojazdu oraz kmpletu przepisów  13,1%
analizatora spalin lub dymomierza 10,0%
urządzenia do kontroli hamulców 8,5%
wydzielenia stanowiska oraz oznakowania SKP 8,5%
urządzenia do kontroli świateł 8,3%
braku wykazu czynności 8,0%
miernika dźwięku oraz detektora do pomiaru szczelności instalacji gazowej 8,0%
urządzenia do kontroli geometrii oraz do podnoszenia osi pojazdu 7,1%
kanału przeglądowego 4,9%

Źródło: TDT