Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania oraz dokumentowania badań dotyczyły
braku informacji o wymaganych dokumentach wydawanych przez organ dozoru technicznego 30,5%
nieprawidłowego wyznaczania daty kolejnego badania  30,1%
nieprawidłowości w zakresie badań dodatkowych 29,6%
nieprawidłowo pobranej opłaty za badania bądź nieprawidłowego rozliczenia z CEPiK 25,6%
przeprowadzenia badania w nieprawidłowym zakresie  10,5%
nieprawidłowego określenia rodzaju pojazdu 4,5%
braku lub nieprawidłowego pomiaru emisji spalin 3,6%
nieprawidłowego pomiaru świateł 2,7%

Źródło: TDT