W skład Kolegium NIK wchodzą: Prezes NIK (przewodniczący), wiceprezesi, dyrektor generalny, 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych lub doradców Prezesa NIK.