Pakiet onkologiczny - zasady działania w okresie objętym kontrolą

Krok 1

W przypadku podejrzenia wystąpienia nowotworu złośliwego, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wydaje pacjentowi Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (Kartę DiLO), uprawniającą do uzyskania świadczeń w ramach tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej

Krok 2

Lekarz specjalista w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, uwzględniając informacje zgromadzone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, kieruje pacjenta na badania diagnostyczne, które potwierdzą albo wykluczą nowotwór

Krok 3

Pacjent, u którego potwierdzono nowotwór, jest kierowany na pogłębioną diagnostykę, w celu określenia stopnia zaawansowania nowotworu, w tym liczby i miejsc przerzutów oraz zakwalifikowania do leczenia.

Krok 4

Na podstawie tych danych wielodyscyplinarny zespół (konsylium) podejmuje decyzje terapeutyczne oraz określa plan leczenia onkologicznego. Następnie pacjent rozpoczyna leczenie.