Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82,1%, grupa wydatków bieżących jednostki 6,5%, wydatki majątkowe 5,5%, podróże służbowe zagraniczne i krajowe 2%, pozostałe wydatki bieżące 3,7%.