Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81,7%, grupa wydatków bieżących jednostki 6,5%, wydatki majątkowe 5,8%, pozostałe wydatki bieżące 4%, podróże służbowe zagraniczne i krajowe 1,9%, Świadczenia 0,1%.