Działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadziło rządowe programy i strategie działań służących zwiększeniu dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Działania ministerstwa: Inicjatywa ustawodawcza, Analiza stanu prawnego, Monitoring efektów działań (Wyniki ewaluacji wykorzystywane do skorygowania założeń programów rządowych).

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.